Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp

Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp: Hướng dẫn cách thức thể hiện bản thân khi đứng trên lập trường là người “lắng nghe” đối phương, hiểu được tâm lý, cảm xúc của đối phương, từ đó xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029804

Kho mượn: MVV.042701; MVV.042702

 

Views: 1