Nền và móng

Sách m?i

Trình bày một số lý thuyết cơ bản và thực hành về tính toán, thiết kế một số loại móng phổ biến thuộc dạng công trình nhà cửa như móng nông trên nền tự nhiên, móng cọc, móng trên nền đất yếu, móng chịu tải trọng động, sự cố nền móng và cách gia cố sửa chữa…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016237

Kho mượn: MVL.019630; MVL.019631

 

Visits: 14