Chủ nghĩa Khắc kỷ

Sách m?i
Gồm phương pháp của người Khắc kỷ: Sống hòa hợp với tự nhiên; Đạo đức học Khắc kỷ: Bản chất của điều tốt; Sự hứa hẹn của triết học; Kỷ luật Khát khao; Tình yêu, tình bằng hữu và nhà Hiền triết lý tưởng;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029223

Kho mượn: MVV.041552; MVV.041553

 

Views: 10