Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Nhật Bản

Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 8,3 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản 569 triệu USD.

Sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo luôn đứng đầu xuất khẩu vào Nhật.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 17,1 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 8,3 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 8,8 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản 569 triệu USD.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2011-2014, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Nhật Bản. Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam hầu như nhập siêu từ thị trường này.

———————————————

Views: 15