Năng lực truyền đạt

Năng lực truyền đạt: Chia sẻ kinh nghiệm của Ikegami Akira một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản về cách thức nâng cao “năng lực truyền đạt” (năng lực giao tiếp), bao gồm các năng lực: nghe, nói, viết. Khẳng định làm chủ 3 kỹ năng này sẽ giúp cho bạn quản lý thành công trong công việc, đặc biệt trong các doanh nghiệp.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029807

Kho mượn: MVV.042707; MVV.042708

 

Visits: 7