Khát vọng tới cái vô hạn

🌿🌿Khát vọng tới cái vô hạn: Gồm 7 chương: Sự kì lạ không chịu nổi của vô hạn; Truy tìm vô hạn toán học; Điệu valse ngập ngừng của vũ trụ giữa hữu hạn và vô hạn; Sự vô hạn của vũ trụ phụ thuộc các thành phần của nó: vật chất sáng, vật chất tối và năng lượng tối; Vô hạn và sự lặp lại không ngừng (vô hạn); Sự vô hạn của các đa vũ trụ; Sống cùng với các đa vũ trụ và vô hạn

📚MÔ TẢ:

ISBD: Khát vọng tới cái vô hạn : Những con số – các vũ trụ – và con người / Trịnh Xuân Thuận; Phạm Văn Thiều, Phạm Nguyễn Việt Hưng dịch = Désir d’infini. – In lần 5. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. – 358tr. ; 21cm

ISBN: 9786041226012

Số phân loại: 523.1

Chủ đề: Khoa học tự nhiên; Vũ trụ

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030230

📒Kho mượn: MVV.043521; MVV.043522

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 34