Giảng đường trò chuyện

Giảng đường trò chuyện: Gồm những bài viết về người thầy trong thời đại mới có gì khác; Những khó khăn của giảng viên trẻ; Vai trò của giáo dục thể chất hiện nay; Quá trình dạy học có ứng dụng công nghệ. Những ứng dụng trái chiều; Đạo đức trong học đường ngày nay;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029641

Kho mượn: MVV.042382; MVV.042383

 

Views: 0