Tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương các cấp tổ chức phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường, trang trí, chỉnh trang đô thị…

Theo đó, đợt tổng vệ sinh môi trường lần này sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tới đây nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10), đồng thời xem đây là hoạt động thường xuyên, liên tục để giữ gìn, bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ra quân thu gom rác thải tại khu vực Đá Ông Địa – TP. Phan Thiết.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”, “Bình Thuận biển xanh – sạch – văn minh – an toàn”, “Cổng làng, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Điểm đến xanh – sạch – đẹp – thân thiện”. Thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kịp thời động viên, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

Ngoài ra cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện – thị xã – thành phố và cấp xã – phường – thị trấn xây dựng kế hoạch phát động triển khai thực hiện trước ngày 16/10/2023. Mặt khác còn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của phong trào này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó góp phần triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, với môi trường sống xung quanh nơi ở, nơi sinh hoạt, nơi học tập và nơi làm việc…

Đ.Q//https://baobinhthuan.com.vn

Visits: 15