Trốn và tìm – Tâm lý học của sự tự huyễn

Trốn và tìm – Tâm lý học của sự tự huyễn: Viết về sự tự huyễn như là những cơ chế phòng vệ của bản ngã mà rất phổ biến trong xã hội và cũng chính là nguyên nhân gây ra những bi kịch tột cùng của nhân loại: Trừu tượng hóa; Chuyển hóa; Tránh bằng gian lận hoặc ảo tưởng; Trốn tránh thông qua con người hoặc thế giới; Phòng chiếu.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029795

Kho mượn: MVV.042683; MVV.042684

 

Views: 5