Cuộc chiến không dây

Sách m?i
Phân tích về quá trình vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc xoay quanh công nghệ viễn thông 5G, cũng như cách Trung Quốc ứng dụng công nghệ này vào việc quản trị xã hội và nâng cao vị thế của đất nước mình trên thị trường quốc tế

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029095

Kho mượn: MVV.041290; MVV.041291

 

Visits: 4