Phương pháp đầu tư Warren Buffett

Phương pháp đầu tư Warren Buffett: Trình bày ngắn gọn tiểu sử của Warren Buffett – nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới; Những yếu tố và sự kiện hình thành nên triết lý đầu tư của Buffett; Các hướng dẫn đầu tư: nguyên lý kinh doanh, nguyên lý quản lý, nguyên lý tài chính, nguyên lý giá trị;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029421

Kho mượn: MVV.041944; MVV.041945

 

Views: 0