Kho tàng truyện cổ tích thế giới

Sách m?i
Kho tàng truyện cổ tích thế giới: Gồm những câu chuyện cổ tích đày thú vị trên thế giới như: Chim ưng thần; Ba điều ước; Chú mèo đi hia; Ba sợi tóc vàng của quỷ; Vua núi vàng; Cô gái dũng cảm ở Vantienxo; Người bạn nhiệt tình…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031884; TN/VN.031885; TN/VN.031886

 

 

Hits: 36