500 bài toán chọn lọc 10

Sách m?i
500 bài toán chọn lọc 10: Gồm đề bài các dạng toán như: Đề bài, tập hợp; Hàm số bậc nhất và bậc hai; Phương trình và hệ phương trình; Bất đẳng thức – Bất phương trình; Thống kê.. và phần hướng dẫn, đáp số

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016654

Kho mượn: MVL.020132; MVL.020133

 

Views: 1