Thư viện chuyển đổi số để thích ứng an toàn

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; công văn số 3935/BVHTTDL-TV về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới; Hướng dẫn số  524/HD-SVHTTDL ngày 20/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm  thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Để tổ chức các hoạt động thư viện trong trạng thái bình thường mới trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 đồng thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức, nghiên cứu và học tập của người dân được xuyên suốt. Đội ngũ viên chức Thư viện tỉnh đã nổ lực, sáng tạo vượt khó, tích cực ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại, bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc trong trạng thái bình thường mới. Có thể nói, chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tạo bước đột phá trong công tác phục vụ bạn đọc. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, sự thay đổi phương thức học tập và làm việc từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến đang  khiến công tác chuyển đổi số ngành thư viện càng trở nên cần thiết. Triển khai quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay hệ thống thư viện tại các địa phương trên cả nước đang tích cực thực hiện lộ trình chuyển đổi số với nhiều giải pháp cụ thể và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

Thời gian qua, thực hiện công tác phòng chống dịch, Thư viện tỉnh tạm dừng phục vụ bạn đọc trực tiếp. Để đảm bảo bạn đọc của thư viện không bị gián đoạn việc đọc sách, Thư viện tỉnh Bình Thuận đã triển khai các dịch vụ số như: đăng ký đọc sách trực tuyến, đăng ký thẻ qua mạng Internet, tư vấn cho bạn đọc qua trang facebook, website của thư viện (thuvienbinhthuan.com.vn), email thư viện (thuvienbinhthuan@gmail.com), kênh www.youtube.com/thuvienbinhthuan bao gồm các chuyên mục sách nói: sách tham khảo số hóa phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, video giới thiệu sách, video kể chuyện cổ tích, video giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa… kết nối lan tỏa tri thức cho tất cả các đối tượng bạn đọc trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi, vừa hình thành thói quen đọc sách vừa tiếp cận kênh giải trí lành mạnh trong thời gian chưa thể đến trường…

 Chuyên mục sách nói phục vụ đối tượng thiếu nhi

Kênh youtube của Thư viện tỉnh

Nhờ đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin, Thư viện tỉnh đã duy trì và thu hút được lượng lớn độc giả đến với thư viện. Đến nay, Thư viện đã phục vụ 2.446.173 lượt bạn đọc truy cập website; 3.396 lượt bạn đọc xem kênh youtube; hơn 1.500 bạn đọc đăng ký thẻ qua mạng…

Hiện nay, Thư viện tỉnh từng bước thực hiện việc chuyển đổi số như: cấp quyền sử dụng cho bạn đọc truy cập tài liệu số toàn văn trong phạm vi cho phép theo luật sở hữu trí tuệ; xây dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số giữa các thư viện trong Liên hiệp miền Đông Nam bộ và Cực Nam trung bộ; xây dựng phần mềm quản lý để liên thông cơ sở dữ liệu số hóa tập trung cho hệ thống thư viện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; số hóa toàn văn các tài liệu hiện có; Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện sử dụng tài nguyên số, sản phẩm thông tin số; Tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự án đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho Thư viện tỉnh và thư viện cấp huyện

Trong giai đoạn tới, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, chương trình chuyển đổi số trong thư viện  tỉnh sẽ là bước tiến quan trọng vừa tạo bước đột phá cho công tác phục vụ bạn đọc trong thời kỳ bùng nổ cuộc cách mạng 4.0 vừa  thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19./.

Nguyễn Xuân Bình

Views: 192