Thư viện tổ chức phục vụ học sinh đọc sách qua mạng thích ứng phòng chống dịch COVID-19

Hoạt động thư viện trong thời gian qua phải tạm dừng phục vụ người đọc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, mặc dù dịch COVID-19 đã có chiều hướng giảm dần nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tỉnh ta đã áp dụng tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/1/2021 của Chính phủ và Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận theo từng cấp độ dịch, nhưng hiện nay Thư viện tỉnh phải tiếp tục tạm dừng hoạt động phục vụ người đọc. 

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Thư viện tỉnh đã chuyển sang hình thức phục vụ đọc sách qua mạng internet theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó tập trung hỗ trợ nhóm đối tượng người đọc chiếm số lượng lớn của thư viện là sinh viên và học sinh đa số đang ở nhà học trực tuyến.

Để hoạt động phục vụ đọc sách qua mạng đạt kết quả, Thư viện tỉnh vừa tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo tuyên truyền vận động sinh viên, học sinh đăng ký và đọc sách qua mạng, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện về tài nguyên số, về kỹ thuật để người đọc khai thác tài nguyên thông tin một cách dễ đàng và hiệu quả nhất, cụ thể:

– Về công tác tham mưu: Thư viện tỉnh đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Giáo dục-Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và hệ thống trường học trong tỉnh tổ chức cho học sinh đăng ký thẻ và khai thác tài liệu số qua mạng.

– Về công tác chuẩn bị các điều kiện để thoả mãn nhu cầu đọc: Thư viện tỉnh đã thiết lập công thông tin điện tử, mở dịch vụ đăng ký thẻ thư viện qua mạng, cấp tài khoản cho người sử dụng; mở cổng kho tài nguyên số với trên 30 ngàn tài liệu bao gồm nhiều lĩnh vực tri thức, đủ điều kiện để các đối tượng người đọc khai thác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí…; nhanh chóng tiếp nhận thông tin người đọc, cấp thẻ thư viện, cấp tài khoản và phản hồi thông tin cho người đọc truy cập khai thác thông tin. Thư viện hoàn toàn miễn phí cho sinh viên, học sinh đăng ký thẻ và đọc sách qua mạng.

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cho toàn bộ trường học phổ biến cho học sinh đăng ký và đọc sách qua mạng. Từ ngày 25/10/2021 đến nay đã có trên 800 người đăng ký thẻ và 3295 Lượt người truy cập đọc sách số. 

 Số hoá tài liệu và xây dựng thư viện số đã được Thư viện tỉnh phát triển trong những năm qua để phục vụ người đọc khai thác loại hình tài liệu này bên ngoài thư viện thông qua mạng bằng máy tính hoặc các thiết bị thông minh.

Thông qua tổ chức phục vụ đọc sách qua mạng, ngoài mục tiêu tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh trong thời gian ở nhà học trực tuyến để phòng chống dịch có thể đọc sách bổ sung kiến thức phục vụ học tập và có thêm phương tiện giải trí giảm bớt sự gò bó, căng thẳng do không được ra ngoài vui chơi, sinh hoạt công cộng, thì đây cũng là cơ sở để thư viện đánh giá về năng lực tài nguyên thông tin, về trang bị kỹ thuật của thư viện số, qua đó cũng giới thiệu đến người đọc kênh khai thác thông tin hữu ích với kho tri thức phong phú, nhiều loại hình tài liệu, đầy đủ các lĩnh vực phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau ở mọi lúc, mọi nơi.

Trần Văn Bé

Hits: 129