Tổng kết và trao giải thưởng phát triển Văn hóa đọc năm 2022

Sáng ngày 21/12/2022 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng phát triển Văn hóa đọc năm 2022.

Giải thưởng phát triển Văn hóa đọc là giải thưởng nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc thuộc Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng động đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quy chế phát triển văn hóa đọc và thành tích đạt được, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giải thưởng cho 14 cá nhân và 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phát triển văn hoá đọc ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trong số 14 cá nhân đạt giải, tỉnh Bình Thuận có bà Nguyễn Thái Ngọc Hân, phó trưởng phòng Khai thác thông tin – Thư viện tỉnh Bình Thuận vinh dự được tặng giải thưởng, vì đã có những đóng góp quý báu cho mục tiêu phát triển phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng bằng những ý tưởng sáng tạo mang “Ánh sáng tri thức” đến với học sinh thông qua tổ chức sự kiện “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”, tổ chức hoạt động Xe thư viện lưu động đa phương tiện với một chương trình phong phú, hấp dẫn, thiết thực, để từ đó lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên; Khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc chính là nguồn động lực khuyến khích, động viên các tập thể, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy những cách làm hay, những ý tưởng sáng tạo để văn hóa đọc gắn chặt trong đời sống của con người, hướng đến một xã hội nhân ái, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trần Văn Bé – Thư viện tỉnh

Views: 13