Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII

Quyển sách “Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII” tập hợp các bản dịch của nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Phấn (1910 – 1996) trên Tạp chí Thanh Nghị từ năm 1941 đến năm 1945. Nội dung các bài viết mô tả xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam thuở đó…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 49