Các bệnh ký sinh trùng và bệnh nội sản khoa thường gặp ở lợn và biện pháp phòng trị

Là một nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm Đông Nam Á, Việt Nam có khu hệ ký sinh trùng động vật phong phú và đa dạng, gây ra nhiều bệnh ký sinh trùng cho đàn gia súc, gia cầm, làm thiệt hại kinh tế đáng kể cho người chăn nuôi…
Lịch sử nghiên cứu bệnh của lợn ở Việt Nam. Các bệnh của lợn thường gặp: bệnh ký sinh trùng, bệnh nội khoa và dinh dưỡng, bệnh sinh sản. Các thuốc và cách sử dụng trong điều trị bệnh cho lợn.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16