Phương pháp trồng, hái và dùng cây thuốc nam

Phương pháp trồng, hái và dùng cây thuốc nam

Ở Việt Nam, cây thuốc được người dân trồng và sử dụng rất nhiều ở miền núi cao, đồng bằng, trung du, ven biển và mọi nơi trên cả nước. Xu hướng trồng, hái và dùng thuốc nam ngày càng phát triển, vì vậy quyển sách “Phương pháp trồng, hái và dùng cây thuốc nam” trình bày các khái niệm về cây thuốc; điều kiện trồng cây thuốc; trồng, hái và sử dụng một số cây thuốc;  nêu một số loại cây thuốc được trồng phổ biến, cách sử dụng và chế thuốc, đáp ứng một phần hữu ích cho cuộc sống của người nông dân…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 16