Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia phương trình và bất đẳng thức

Quyển sách “Các chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc gia phương trình và bất đẳng thức” gồm 9 phần nhỏ để luyện tập theo chủ đề; từ các kiến thức và phương pháp giải toán căn bản và nâng cao dần dần, kết hợp ôn tập toán lớp 10 và 11. Bổ sung và mở rộng kiến thức và phương pháp giải khác nhau, luyện tập thêm toán khó, toán tổng hợp…
Gồm các dạng phương trình, bất phương trình căn bản; tổng hợp về phương trình, bất phương trình; các dạng hệ phương trình căn bản; tổng hợp về nghiệm; các phương pháp chứng minh bất đẳng thức căn bản; tổng hợp bất đẳng thức; các phương pháp tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất căn bản và tổng hợp về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 32