Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

Từ đó đến nay đã nhiều năm trôi qua, nhân dân và thanh niên từ khắp năm châu dù ở những cương vị xã hội và chính kiến khác nhau, vẫn tiếp tục lên tiếng phát biểu và viết bài ca ngợi công đức Bác Hồ. Bác vẫn sông trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân dân và thanh niên thế giới. Anh hưởng to lớn của Bác Hồ trong đời sống nhân loại là niềm tự hào cao cả của nhân dân ta…
Gồm các bài viết của nhân dân trên thế giới ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà yêu nước vĩ đại, người cộng sản mẫu mực như: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại; Bác Hồ là người cộng sản mẫu mực; Đồng chí Hồ Chí Minh là người quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sang; Bác Hồ là người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy….
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 51