Văn hoá tộc người Khơ-mú

Là một quốc gia có nhiều cộng đồng tộc người cùng sinh sống quyện hòa, gắn kết trong cả quá trình lịch sử hình thành và phát triển, bức tranh văn hóa các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam hiện lên rực rỡ về hình ảnh, phong phú về âm thanh và thắm sâu với yếu tố tâm linh tinh thần, điều đó được kết thành tư những bản sắc văn hóa riêng có của mỗi tộc người…

Cung cấp những thông tin cơ bản về nét văn hoá của tộc người Khơ-mú trên các phương diện: Lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, vật chất, ứng xử và tâm linh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 21