Kiến Hòa (Bến Tre) xưa

Kiến Hòa là huyện lập năm Gia Long thứ 7 (1808), thăng lên từ tổng Kiến Hòa, gồm tổng Kiến Thạnh (65 thôn) và tổng Hòa Bình (86 thôn). Huyện Kiến Hòa thuộc phủ Kiến An, tỉnh Định Tường. Kiến Hòa Sở tham biện lập năm 1865, cùng với các sở tham biện Mỹ Tho, Kiến Phong, Kiến Đăng thuộc hạt Mỹ Tho. Cù lao An Hóa lúc ấy nằm trong sở tham biện Kiến Hòa….
Giới thiệu về vùng đất Kiến hòa dưới triều đại nhà Nguyễn và lúc giao thời;  khái quát về đặc điểm khí hậu, địa lý tự nhiên, các cù lao, quận, huyện; huyền sử và các di tích Bến Tre xưa; lịch sử nhân vật, thắng cảnh du lịch, tín ngưỡng, huyền thoại… của vùng đất Kiến Hòa (Bến Tre) xưa….
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 201