Nhân tố Enzyme – Phương thức sống lành mạnh

Từ kết quả lâm sàng khi tiến hành kiểm tra dạ dày của hơn 300.000 người, bác sĩ Hiromi Shinya đã rút ra kết luận: “Người có sức khỏe tốt là người có dạ dày đẹp, ngược lại, người có sức khỏe kém là người có dạ dày không đẹp.”
Hiromi Shinya giới thiệu về phương pháp sống lâu và khỏe mạnh mà ông đã dày công nghiên cứu cùng với sự trợ giúp của đông đảo các bệnh nhân của ông, với nhiều luận điểm được đưa ra về phương pháp sống khỏe mạnh đến 100 tuổi, những quan niệm phổ biến về sức khỏe đều sai lầm, ăn thịt nhiều không có nghĩa là khỏe mạnh…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 112