Kỹ thuật trồng mía

Ngày nay cây mía đang bị cạnh tranh bởi nhiều cây trồng khác, diện tích mía khó có thể gia tăng thậm chí nhiều vùng còn có xu hướng bị thu hẹp dần. Chính vì vậy việc phát triển mía theo hướng thâm canh để đạt năng suất đường cao nhất trên một đơn vị diện tích là vần đề thiết thực và đúng đắn. Để đạt được điều đó cần phải có biện pháp kỹ thuật tổng hợp từ làm đất, chọn giống, trồng, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh….

Nêu nguồn gốc, lịch sử và giá trị kinh tế của cây mía; đặc điểm sinh thái của mía; khái quát các loại giống mía được trồng phổ biến hiện nay; phương pháp cải tạo đất, trồng và chăm sóc mía…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 103