Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi

Trong Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi, Chuyên gia tư vấn Cha Giàu Garrett Sutton đã vạch ra các “hướng dẫn” cụ thể để viết một kế hoạch kinh doanh thắng lợi bằng cách kết hợp các lời khuyên thực tế với nguyên lí “sự khôn ngoan và kinh nghiệm từ va chạm thực tiễn” . Garrett không chỉ giới thiệu đến bạn một đề cương để viết kế hoạch, ông còn buộc bạn phải suy nghĩ khác biệt và khuyên khích bạn đặt ra các câu hỏi khó, các câu hỏi này nếu được giải đáp chân thực sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. Một khi đã sẵn sàng thực hiện ước mơ, quyển sách này dành cho bạn…

Trình bày các hướng dẫn cụ thể để viết một kế hoạch kinh doanh thắng lợi trong chiến lược kinh doanh, thấu hiểu doanh nghiệp, kế hoạch marketing, phân tích vốn và tài chính, dự báo tài chính…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 93