Những công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam

Truyền thống “anh hùng, dũng cảm, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam là kết tinh những phẩm chất tốt đẹp của bao thế hệ phụ nữ từ thời Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa cho đến những nữ anh hùng thời hiện đại như nữ tình báo lỗi lạc Đinh Thị Vân, hay Nguyễn Thị Định – vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam – tất cả họ là những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, phần lớn những nữ nhân vật kiệt xuất trong lịch sử vốn từ nhăn dân mà ra. Thế nhưng các nàng công chúa vốn có đời sống trong nhung lụa mà cũng dám quên mình vì đất nước lại càng đáng trọng đáng quý thay…
Khắc họa chân dung của một số công chúa tài năng trên các lĩnh vực như: thi văn, tình trường, quán xuyến gia đình và đức độ qua các thời đại ở Việt Nam gắn liền với các câu chuyện kể, các sự tích như Lễ hội Chử Đồng Tử – Tiên Dung: Huyền thoại một tình yêu bất tử; Thánh Chân Công chúa – Nữ tướng Lê Chân…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 391