Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm

Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm
Khái quát về lịch sử nghiên cứu bệnh Marek; những nghiên cứu về bệnh như độc lực của virut Marek, nuôi cấy và giữ virut, cấu trúc kháng nguyên của virut Marek; khái quát về nguồn bệnh và phương pháp lan truyền bệnh; sự mẫn cảm của gia cầm đối với virut Marek…
Ngoài ra, sách còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các sinh viện đại học, học viện cao học, các nghiên cứu sinh… bởi nó là bản tổng kết khá đầy đủ kết quả nghiên cứu về bệnh Marek…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 89