Cảm ơn mẹ

Sách m?i

Gồm các câu chuyện về sự hy sinh, thể hiện tình yêu thương đối với mọi người xung quanh: Sự hy sinh cao cả; Cảm ơn mẹ; Tha thứ mãi mãi; Người mẹ thực vật; Chuyện tình của bướm bướm; Vết sẹo; Lạc đà mẹ; Chim mẹ; Mắt mù nhưng tâm sáng…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028895

Kho mượn: MVV.040894; MVV.040895

 

Visits: 15