Hiểu vợ để làm người chồng tốt

Sách m?i

Phân tích tâm lý người vợ cũng như những khác biệt tâm lý của phụ nữ và nam giới trong đời sống hôn nhân nhằm tìm ra được tiếng nói chung, hoà hợp trong gia đình.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016587

Kho mượn: MVL.020024; MVL.020025

 

Visits: 45