Đời là những niềm vui bé nhỏ

Sách m?i
Gồm 4 phần: Trưởng thành luôn quan trọng hơn thành công. Cuộc sống dù bình dị, nhưng đâu đâu cũng có những niềm vui bất ngờ. Nếu thanh xuân là một quyển sách, chỉ mong bạn không lật vội vàng. Tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có tốt hay không tốt.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028930

Kho mượn: MVV.040964; MVV.040965

 

Views: 4