Lãnh đạo bản thân

Sách m?i
Gồm 12 chương. Tại sao cần lãnh đạo bản thân; lãnh đạo bản thân là gì; làm tài xế hay làm hành khách; lựa chọn và quyết định; hiểu rõ điều bạn muốn; tự tin và giao tiếp; tính cách, điểm mạnh và động lực; lãnh đạo về khai vấn – hướng dẫn thực hành;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016193

Kho mượn: MVL.019548; MVL.019549

 

Views: 2