Thuật đọc nguội

Gồm 6 chương: Chân tướng của thuật đọc nguội; Khởi động hệ thống đọc nguội của bạn; Chiếm được lòng tin của đối phương trong chớp mắt; Mở đầu chủ đề cuộc trò chuyện một cách thuận lợi; Bí mật của người hướng ngoại và người hướng nội; Kỹ năng ngôn ngữ đọc nguội vô cùng hiệu quả.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029453

Kho mượn: MVV.042008; MVV.042009

 

Views: 0