Sự ấm áp của tình người

Sách m?i
Tập hợp những câu chuyện kể mang tính giáo dục con người về lòng biết ơn để từ đó đưa trái tim mỗi người đến gần nhau hơn: Hãy biết ơn. Hòa thượng và tên trộm. Người mẹ thăm tù. Nên cảm ơn ai. Quan tâm tới cha mẹ…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028896

Kho mượn: MVV.040896; MVV.040897

 

Visits: 8