Trọn vẹn cảm nhận yêu thương

Sách m?i
Viết về những thuyết giáo của đạo phật: Trọn vẹn, cảm nhận và yêu thương. Trân trọng những gì mình đang có là một nghệ thuật của hạnh phúc. Mọi thứ đều là ân nghĩa. Tu không phải là thoát ly với cuộc sống. Ghét thương là chuyện của đời…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028907

Kho mượn: MVV.040918; MVV.040919

 

Views: 2