Bí thư, trưởng đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Bình Thuận gặp mặt đội ngũ trí thức

Ngày 11/3, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An có buổi gặp mặt hơn 100 đại biểu là đội ngũ trí thức trong tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi gặp mặt 

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cải tạo cảnh quan, môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; Tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, đẩy mạnh thu hút đầu tư khai thác tiềm năng lợi thế, nhất là lĩnh vực du lịch.

Các đại biểu cũng kiến nghị có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng và cần có quy chế cụ thể để phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Các đại biểu đóng góp ý kiến 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Dương Văn An cảm ơn những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức. Trước những ý kiến liên quan đến nguồn lực con người, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng đây cũng là “điểm nghẽn” trong phát triển tỉnh Bình Thuận hiện nay.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, một số chỉ số như: PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PAR Index (đánh giá cải cách hành chính), chỉ số SIPAS (dịch vụ hành chính công)… đều tụt hạng. Điều này là do yếu chủ quan từ con người. Bí thư Tỉnh ủy cho biết Tỉnh ủy xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng để lãnh, chỉ đạo đó là công tác cán bộ, quan điểm là sẵn sàng thay thế cán bộ yếu kém, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những bức xúc của nhân dân. Tỉnh ủy cũng đã có Quy định cụ thể hóa Quy định 205 của Trung ương để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, đảm bảo công khai minh bạch trong bổ nhiệm cán bộ. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Dương Văn An 

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận còn thông tin thêm một số nội dung như: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ dân vận, dự án phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty; phương án bảo vệ, phát triển Hệ sinh thái khu vực công viên Hùng Vương – Phan Thiết; xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Phan Thiết…

Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận mong muốn đội ngũ trí thức tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực của mình trong công tác, hiệu quả làm việc; tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội; nghiên cứu khoa học… để góp phần tháo gỡ những vấn đề xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Bình Thuận./.

Lê Trang // https://quochoi.vn/.- 2022 (ngày 12 tháng 3)

 

Views: 1