Bình Thuận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”

“Giữ trọn lời thề đảng viên” là chủ đề đợt sinh hoạt chính trị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động được triển khai sâu rộng ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh Bình Thuận từ ngày 1/2-19/5 tới.

Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” (Ảnh: Thu Hà)

Theo đó, mục đích của đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Ðảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử; giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Ðảng; xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức Ðảng trong toàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị. Mỗi chi bộ tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của mình, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại.

Đối với đảng viên giữ chức vụ phải xây dựng báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời tuyên thệ gắn với kết quả thực hiện lời hứa của đảng viên khi được bổ nhiệm, ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định những giải pháp để phát huy hiệu quả năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với đảng viên không giữ chức vụ, xây dựng báo cáo tự rà soát, soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề và hành trình tự soi, tự sửa của bản thân; xác định giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại buổi Tọa đàm “Giữ trọn lời thề đảng viên” do Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức. (Ảnh: Thu Hà)

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” sẽ tổ chức sàng lọc đưa những đảng viên yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Kế hoạch số 136-KH/TU và Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ngoài hình thức tổ chức đồng loạt ở tất cả chi bộ, căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ có thể lựa chọn tổ chức một trong các hình thức như: Tọa đàm, diễn đàn, hội thảo… tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đảng viên cao tuổi Đảng, đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực, gương điển hình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho nhân dân.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ có thể tổ chức biểu dương, khen thưởng cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với phát động xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu, đợt sinh hoạt chính trị phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh; phấn đấu 100% đảng viên trong toàn tỉnh tự soi rọi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện lời thề.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đề nghị 100% đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn tỉnh tự soi rọi, đánh giá về kết quả phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và kiên định bản lĩnh chính trị trong hành trình thực hiện lời thề trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức và nhân dân; 100% chi bộ trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong đợt sinh hoạt chính trị.

Đình Châu // https://nhandan.vn.- 2023 (ngày 16 tháng 2)

Visits: 41