Cục Thuế Bình Thuận tổ chức tuần hỗ trợ người nộp thuế gia hạn nộp thuế

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất Cục Thuế Bình Thuận tổ chức “Tuần lễ hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế năm 2021, theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ”.

Còn 4 ngày nữa là hết hạn gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Ảnh: TL

Tuần lễ hướng dẫn người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế được triển khai từ ngày 26/7 đến ngày 30/7/2021, theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn căn cứ Điều 2 của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP hoàn thiện hồ sơ gia hạn gửi đến cơ quan thuế trước ngày 30/7/2021 để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Đại diện Cục Thuế Bình Thuận cho biết, để Tuần lễ hướng dẫn NNT được triển khai thành công, vừa phòng chống bệnh hiệu quả, cục thuế đã chỉ đạo tất cả cán bộ công chức thuế phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ NNT tốt nhất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến nghị NNT gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Thuận, hiện nay, dịch vụ thuế điện tử (eTax) của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn) đã hỗ trợ NNT gửi giấy đề nghị gia hạn qua hệ thống Etax. Cục thuế khuyến nghị NNT nên gửi giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử để an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là 30/7/2021. Như vậy, chỉ còn 4 ngày nữa để người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế, vì vậy NNT sớm nộp giấy tránh trường hợp quá hạn không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ./.

Văn Tuấn // http://thoibaotaichinhvietnam.vn/.- 2021 (ngày 27 tháng 7)

 

 

Visits: 0