LLVT tỉnh Bình Thuận nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện

Với phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và thực tế chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị; mạnh về thể lực, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật từng người và hiệp đồng chiến đấu cấp phân đội là mục tiêu được Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận xác định ngay từ đầu năm.

Đội hình mẫu phục vụ huấn luyện chiến thuật.

Trên 3.000 mô hình, học cụ, vật chất và gần 150 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện được làm mới và sửa chữa để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.

Tất cả các đơn vị đều được xây dựng, lắp đặt bãi tập thể lực gần nhà ở và bãi tập thể lực ngoài trời đúng quy định, theo quy cách. 10 huyện, thị xã, thành phố và các xã phường, thị trấn có thao trường huấn luyện, luyện tập kỹ, chiến thuật.

Tỉnh đã xây dựng xong 2 trường bắn cấp tỉnh, 6 trường bắn cấp huyện với số tiền trên 9 tỉ đồng. Các bãi tập vật cản, hồ bơi, mô hình, công sự, trận địa phục vụ huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu đều được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa với số tiền trên 4,2 tỉ đồng. Vũ khí trang bị được biên chế đồng bộ.Đây vừa là giải pháp và biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng của Bộ CHQS tỉnh trong năm 2022.

Bên cạnh bảo đảm tốt vật chất, thao trường, hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện năm 2022 cũng được các đơn vị quan tâm chú trọng.

Trung đoàn 812, đơn vị được Bộ CHQS tỉnh giao huấn luyện 190 chiến sĩ mới, huấn luyện quân dự bị, huấn luyện dân quân thường trực, bồi dưỡng KTQP – AN đã có sự chuẩn bị từ rất sớm.

Thượng tá Phạm Đức Lai, Trung đoàn trưởng cho biết: Đảng ủy, Ban chỉ huy trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề, lập kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng đối tượng, từng giai đoạn huấn luyện. Khung cán bộ huấn luyện được kiện toàn từ sớm, đến nay cán bộ các cấp của khung huấn luyện chiến sĩ mới, quân dự bị đều được tập huấn, phân công soạn giáo án, tổ chức thông qua, phê duyệt, thục luyện, xây dựng đội mẫu, chuẩn bị vật chất đầy đủ. “Quan tâm đến việc phát động, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện đến từng cán bộ, chiến sĩ.Thực hiện tốt mô hình thi đua “5 không, 3 phát huy” trong huấn luyện trở thành hoạt động thi đua thường xuyên, liên tục của trung đoàn”.Thượng tá Phạm Đức Lai nói.

Nét mới năm nay, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận xây dựng, chỉ đạo về chương trình, nội dung, mô hình tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho các địa phương, đơn vị và từng lực lượng. Đối với bộ đội thường trực, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu, nhất là ở cấp trung đội, đại đội, các lực lượng trên đảo và lực lượng chiến đấu phòng không, dân quân biển.

Trung đoàn 812, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, quân dự bị động viên, dân quân thường trực chu đáo, chặt chẽ. Lực lượng dân quân tự vệ của các địa phương huấn luyện tập trung, theo mô hình huấn luyện cụm, kết hợp huấn luyện quân sự với luyện tập công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy nổ, chữa cháy rừng, phòng, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt Phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm công tác dân vận, lao động giúp Nhân dân. Tất các các nội dung, khoa mục huấn luyện đều vận dụng vào điều kiện thực tế chiến đấu, phù hợp với từng lực lượng, có mô hình học cụ, vật chất bảo đảm, thao trường đúng quy định. Chú trọng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng đóng quân trên địa bàn và các binh chủng trong phối hợp chiến đấu.

Mục tiêu đề ra là kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó chiến sĩ mới, lực lượng thường trực đạt từ 75% khá, giỏi trở lên. Bảo đảm nghiêm ngặt các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong huấn luyện.

Thực tế cho thấy, đầu tư đúng mức, chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, là khâu quan trọng để hoàn thành tốt và nâng cao được chất lượng huấn luyện. Chất lượng huấn luyện tốt sẽ góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 2022 (ngày 12 tháng 3)

 

Hits: 3