Khơi nguồn năng lượng tích cực

Sách m?i
Gồm 11 chương: Muốn phòng tránh sai lầm cần phải biết nguyên nhân; Khởi đầu tốt đẹp coi như đã thành công quá nửa; Trở ngại lớn nhất trong quan hệ giao tiếp chính là chiến thắng sự cố chấp của bản thân; Giao tiếp là hướng đến nhu cầu mang tính thỏa hiệp; Giảm áp lực không nên nói suông, mà phải bắt tay vào làm; Niềm tin chính là vững tin rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn; Tâm thế tốt quan trọng hơn công việc tốt; Hỗ trợ nhân viên trẻ xây dựng được tâm lý lành mạnh; Tư duy trò chơi khơi dậy tâm thế tốt cho nhân viên; Hỏi và đáp; Bận rộn, bộn bề là đặc trưng của thời đại, cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tâm lý tồi tệ

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029292

Kho mượn: MVV.041690; MVV.041691

 

Views: 6