Phan Thiết những trận đánh tiêu biểu (1945 – 1975)

Phan Thiết những trận đánh tiêu biểu : 1945-1975. – Bình Thuận : Ban chỉ huy quân sự thị xã Phan Thiết, 1992. – 318tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách phân tích tình hình chung, công tác tổ chức chiến đấu, diễn biến chiến đấu, ưu khuyết điểm – bài học kinh nghiệm và đưa ra kết luận từ những trận đánh tiêu biểu ở Phan Thiết giai đoạn (1945 – 1975) như: Trận cải trang tập kích lầu Ông Hoàng “Phú Hài – Phan Thiết” của Đại đội Hoàng Hoa Thám – E82 Bình Thuận ngày 14-06-47; Trận cải trang tập kích vào thị xã diệt bọn Việt gian của trung đội 1 – cảm tử đội Phan Thiết – Lúc 08 giờ ngày 14-06-48; Trận cải trang tập kích khách sạn Liên Thành “Thị xã Phan Thiết” của C. xung kích và đại đội B Bình Thuận ngày 06-04-53…
Ký hiệu xếp giá: ĐC.93, ĐC.27
Kho Địa Chí: DC.000427,DC.000428
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 147