Thương nhớ hoa hồng

Thương nhớ hoa hồng : Tập ca khúc. – Bình Thuận : Trung tâm văn hóa triển lãm tỉnh Bình Thuận, 1997. – 28tr. ; 18cm

Tóm tắt: Giới thiệu các ca khúc: Tình xuân; Khúc hát lãng du; Không thể nào; yêu anh nhiều hơn; Thương nhớ hoa hồng; Bài ca mùa thu; Ký ức tình yêu; Cứ nghĩ yêu là thế; Sông đêm; Nuối tiếc; Mùa thu đi ngang…

Kho Địa Chí: DC.00540, DC.00541

Visits: 3