An lạc giữa dòng đời

Sách m?i
Gồm 101 bài viết của giáo lí đạo Phật về những nhận thức sâu lắng, tốt lành để tâm an, hạnh phúc và bình yên: Dòng sông tâm hồn; Khi đói ăn no, khi mệt ngủ khì; Tâm an là chốn quay về; Bốn mùa nhân sinh; Mạnh mẽ vươn lên;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029245

Kho mượn: MVV.041596; MVV.041597

 

Views: 36