Sống toàn tâm

🌿🌿Sống toàn tâm: Cung cấp các kiến thức giúp học cách chấp nhận những khía cạnh không hoàn hảo của mình, thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân và kết nối với bản thể đích thực

📚MÔ TẢ:

ISBD: Sống toàn tâm : Giải pháp cho tình trạng kiệt sức, mệt mỏi và cảm thấy mình bị phân tách / Chuck DeGroat; Thế Anh dịch. – Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2023. – 319tr. ; 21cm

ISBN: 9786043985122

Số phân loại: 248.4

Chủ đề: Cuộc sống; Đạo Kitô

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030228

📒Kho mượn: MVV.043517; MVV.043518

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 16