Truyền thuyết về Bồ tát Quán Thế Âm

🌿🌿Truyền thuyết về Bồ tát Quán Thế Âm: Gồm 51 câu chuyện truyền thuyết về Quán Thế Âm Bồ tát: Bồ tát Quán Âm chọn đạo tràng; Quán Âm Khiêu; Long Nữ bái Quán Âm; Quán Âm độ Vi Đà; Quán Âm độ Di Lặc; Quán Âm và 18 vị La Hán; Quán Âm thâu Tứ đại Kim Cang; Quán Âm thu phục Già Lam; Bạch y Quán Âm;…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Truyền thuyết về Bồ tát Quán Thế Âm / Giao Trinh Diệu Hạnh sưu tầm và kể chuyện; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính và giới thiệu. – Tái bản có sửa chữa và bổ sung. – Hà Nội : Hồng Đức, 2023. – 367tr. ; 21cm

ISBN: 9786044821061

Số phân loại: 294.3

Chủ đề: Đạo Phật; Quan Thế Âm; Truyện kể cuộc đời

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030009

📒Kho mượn: MVV.043095; MVV.043096

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 8