Nghề tay trái hái ra tiền

🌿🌿Nghề tay trái hái ra tiền: Hướng dẫn bạn từ việc đưa ra ý tưởng đến thực hiện công việc mới chỉ trong 27 ngày, cụ thể theo trình tự: Lập kho ý tưởng, lựa chọn ý tưởng tốt nhất, chuẩn bị tiến trình công việc đầu tiên, đưa ý tưởng đến đúng người, theo dõi tiến độ và quyết định những bước đi tiếp theo.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Nghề tay trái hái ra tiền : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập / Chris Guillebeau; Trịnh Ngọc Minh dịch = Side hustle: From idea to income in 27 days. – Tái bản lần 1. – Hà Nội : Công thương, 2023. – 363tr. ; 21cm

ISBN: 9786043625592

Số phân loại: 658.11

Chủ đề: Khởi nghiệp; Việc làm thêm

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030023

📒Kho mượn: MVV.043123; MVV.043124

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 9