Tăng cường tính chủ động trong thực thi

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Kế hoạch đặt ra yêu cầu xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện; đồng thời, tăng cường tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian quy định.

Các cụm công nghiệp đã phát huy hiệu quả

Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận Võ Văn Hòa cho biết, phương án phát triển cụm công nghiệp của Bình Thuận đã được tích hợp và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, Bình Thuận sẽ có 38 cụm công nghiệp, tổng diện tích đất được phân bổ 1.278,4ha. Chính phủ cũng cho Bình Thuận dự phòng diện tích 713ha để phát triển cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển cụm công nghiệp. Nguồn:ITN

Tỉnh hiện có 27 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút 175 dự án vào đầu tư, diện tích trên 270ha, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt tương đối thấp, khoảng 36%. Các cụm công nghiệp cũng đang giải quyết một lượng lớn việc làm cho lao động địa phương, góp phần tăng sản xuất công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh có một số cụm công nghiệp thu hút được đầu tư thứ cấp lớn như cụm công nghiệp Nam Hà. Công ty TNHH Giày Nam Hà chuyên sản xuất giày xuất khẩu sang EU, Trung Đông, hiện đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, công suất khoảng 6.800 đôi/năm, dự kiến thu hút 9.000 lao động; giai đoạn 2 dự kiến đầu tư trong năm 2024 – 2025, khi hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Để thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, những năm qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, từ ngân sách địa phương, tỉnh đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp như hạ tầng điện, cấp thoát nước, đường giao thông… Đồng thời, bám sát tiến độ triển khai thủ tục, thi công để hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc phát sinh cho nhà đầu tư. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết, quy định về phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp đề ra mục tiêu và giải pháp phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp nhằm sắp xếp, bố trí lại không gian cho hoạt động phát triển sản xuất công nghiệp…

Theo đánh giá của Sở Công Thương Bình Thuận, nhìn chung các cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh đều đã phát huy hiệu quả, tạo mặt bằng và bố trí dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và thu ngân sách cho địa phương, đặc biệt, quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp được nền nếp. Có cụm công nghiệp thu hút được dự án đầu tư thứ cấp với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục tăng cường phát triển các cụm công nghiệp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn về chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, cũng như các doanh nghiệp đầu tư tại cụm công nghiệp chưa nhiều, chưa đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư quan tâm, mong muốn đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Chính vì vậy, việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32 về quản lý, phát triểm các cụm công nghiệp với nhiều điểm mới tích cực kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý, phát triển công nghiệp, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32 trên địa bàn Bình Thuận. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu tổ chức triển khai và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương việc thực hiện nội dung này.

Theo đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định và phù hợp tình hình thực tế ở địa phương.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định này. Đồng thời tăng cường tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian quy định. Cùng với đó còn bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phối hợp rà soát các văn bản pháp luật hiện hành do UBND tỉnh ban hành và nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Qua đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo quy định.

Tham mưu UBND tỉnh rà soát phương án phát triển cụm công nghiệp thuộc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác trên địa bàn Bình Thuận. Xúc tiến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo khả thi, đủ quỹ đất để thành lập, đầu tư phát triển cụm công nghiệp có trong danh mục theo tiến độ quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng và trình ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Bình Thuận.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp việc thực hiện rà soát theo kế hoạch hàng năm, có giải pháp đề xuất UBND tỉnh xử lý các cụm công nghiệp, dự án trong cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn Bình Thuận theo chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh…

Đối với UBND các huyện – thị xã – thành phố triển khai giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi khả thi, phù hợp quy định của pháp luật liên quan đối với trường hợp cụm công nghiệp rút khỏi quy hoạch. Tiếp nữa là chủ trì, phối hợp trong việc quyết định hỗ trợ đầu tư hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp.

Trúc Oanh // https://www.daibieunhandan.vn/ 

Views: 3