Những đòn tâm lý trong bán hàng

Những đòn tâm lý trong bán hàng: Đưa ra các ý tưởng, chiến lược và chiến thuật sáng tạo khiến khách hàng mua hàng theo cách của bạn; Tìm hiểu tâm lý, giải thích từng giai đoạn trong quá trình mua hàng dưới quan điểm khoa học nhằm thuyết phục khách hàng chọn sản phẩm của mình.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029425

Kho mượn: MVV.041952; MVV.041953

 

Views: 1