10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo

Viết về 10 nguyên tắc vàng bao gồm: Người giàu nghĩ dài, người nghèo nghĩ ngắn; Người giàu bàn về ý tưởng, người nghèo buôn chuyện tào lao; Người giàu cấp tiến, người nghèo thủ cựu; Người giàu dám mạo hiểm, người nghèo an phận thủ thường; Người giàu học cả đời, người nghèo theo nửa đoạn; Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, người nghèo làm việc vì lương; Người giàu rộng tay, người nghèo đong đếm; Người giàu có nhiều nguồn thu nhập, người  nghèo chỉ có một; Người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, người nghèo cặm cụi cố tăng lương; Người giàu tư duy tích cực, người nghèo sống bi quan. Bên cạnh đó đưa ra 16 cách tư duy của người giàu và 7 bài học thành công, giúp bạn thay đổi cách nghĩ của bản thân để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029467

Kho mượn: MVV.042036; MVV.042037

 

Views: 0