Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Sơ lược tình hình từ khi Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2 đến trước chiến cục Đông – Xuân 1953 – 1954; Những đòn tiến công trong chiến cục Đông – Xuân 1953 – 1954 và bước chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ; Những sự kiện và con số trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ (1945 – 1954)

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.030135

Kho mượn: MVV.043336; MVV.043337

 

Views: 3